Reductie CO2-emissie knap lastig

09-08-2017    09:37   |    CE Delft/AgriHolland

Uit de analyse voor de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie blijkt dat het erg onzeker is of Nederland de reductie van 25% in CO2-emissie in 2020 zal halen het huidige pakket aan beleidsmaatregelen. CE Delft heeft dat nader geanalyseerd en in cijfers pogen uit te drukken.

De onderzoeksorganisatie acht het erg onzeker of de doelstelling in 2020 gerealiseerd wordt zonder aanvullende maatregelen.

De uitspraak van de rechter in de rechtszaak die Urgenda in 2013 heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat, verplicht Nederland om in 2020 de CO2-emissie met 25% op Nederlands grondgebied te hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. Minister Kamp van Economische Zaken geeft in zijn brieven aan de Tweede Kamer van december 2016 en juni 2017 aan dat hij verwacht dat 25% reductie van broeikasgassen in 2020 wordt gehaald. Op basis van de Nationale Energieverkenning 2016 komt hij 4 Mton CO2-reductie te kort, maar door CO2-afvang en -opslag, het realiseren van de afspraken in het Energieakkoord en maatregelen voor fosfaat in de landbouw verwacht hij dit gat te dichten.

Sinds het uitkomen van Nationale Energieverkenning van 2016, waarop de minister zich baseert, zijn er nieuwe gegevens en inzichten over substantiële maatregelen in het pakket van het kabinet. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie meent dat het erg onzeker is of Nederland de reductie van 25% in CO2-emissie in 2020 zal halen het huidige pakket aan beleidsmaatregelen. CE Delft heeft dat nader geanalyseerd en gepoogd dat in cijfers uit te drukken.

Doordat de ontwikkeling van wind op land lager uitpakt dan verwacht, neemt de uitstoot op Nederlands grondgebied met 0,3 tot 1,7 Mton toe. Het stopzetten van CCS ROAD resulteert in een additionele emissie van 1,2 Mton. Daar komt bij dat de import van elektriciteit mogelijk lager is dan de verwachtingen waar de minister zich op baseert. Twee studies, beide in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, laten een verschil van 20 TWh aan elektriciteitsimport zien met een overeenkomstig verschil in CO2-emissie van 7 Mton op Nederlands grondgebied. Hier staat tegenover dat de reductie in de glastuinbouw mogelijk
groter is dan voorspeld.

Als alle maatregelen bij elkaar worden opgeteld, pakt de uitstoot circa 0,5 tot 10 Mton hoger uit dan de minister nu voorspelt, concludeert CE Delft. Het is onzeker of de doelstelling in 2020 gerealiseerd wordt zonder aanvullende maatregelen. Hierbij maken de onderzoekers nadrukkelijk het voorbehoud dat ze in deze studie geen complete modelberekening hebben kunnen uitvoeren. De uitkomsten moeten daarom worden beschouwd als een eerste indicatie. In de Nationale Energieverkenning 2017, die in oktober, zal uitkomen, zal een meer gedetailleerde analyse beschikbaar zijn van het doelbereik in 2020.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

'Gedoogbeleid buisrailwagens'

LTO Glaskracht Nederland wil gedoogbeleid voor de gas-remfunctie van buisrailwagens. Van de inspectie mag het automatisch rijden niet meer,...

Wordt eHighway de toekomst?

Een snelweg met een bovenleiding, hoe mooi is dat? Heel mooi, aldus de Duitse staat Hesse. Daar gaat Siemens een eHighway openen van tien...

'Hoe helpen supermarkten telers?'

Greenpeace vraagt zeven supermarktketens in een brief hoe zij concreet boeren en tuinders steunen bij de verduurzaming van hun productie....

Mexico bespaart met NL techniek 22-08-2017    09:53
Nederlands voertaal foodcongres 22-08-2017    09:50
Aftellen tot IFTF in Vijfhuizen... 22-08-2017    09:45
Verdwijnen plantenklok op tv 22-08-2017    09:08
Bekijk tomatenrassen Syngenta 22-08-2017    08:59
Herregistratiebeoordeling beperkt 22-08-2017    08:50
Webshop voor Van der Waay 22-08-2017    08:49
Onterechte boetes voor truckers 22-08-2017    07:56
'Blijvend effect schoolfruitproject' 21-08-2017    09:58
Virus moet gewas juist helpen 21-08-2017    09:53
  Ga naar het nieuwsarchief